מאמרים ומידע

  • ניקולאס דיניאקוס

אגרופים והתקפות יד

בקראטה דו מגוון אגרופים והתקפות יד.תָצוּי צוּקִי
תָצוּי צוּקִי


מוֹרוֹטֶה צוּקִי
מוֹרוֹטֶה צוּקִי


אֶמְפִּי אוּצִ'י
אֶמְפִּי אוּצִ'י


גִּיאַקוֹ צוּקִי
גִּיאַקוֹ צוּקִי


אוֹי צוּקִי
אוֹי צוּקִי


יוֹקוֹ אֶמְפִּי
יוֹקוֹ אֶמְפִּי