top of page

מאמרים ומידע

  • ניקולאס דיניאקוס

בעיטות והתקפות רגל

בקראטה מגוון בעיטות והתקפות באמצעות הרגליים. חלק מהבעיטות ייחודיות בתנועה שלפני הבעיטה עצמה. להלן 2 בעיטות נפוצות בשיטה.מאה גרי - בעיטה קדמית ישרה
מאה גרי - בעיטה קדמית ישרה

יוקו גרי - בעיטה קדמית צידית
יוקו גרי - בעיטה קדמית צידית


Comentários


bottom of page