top of page

מאמרים ומידע

  • ניקולאס דיניאקוס

מהות הקראטה-דו


דרך היד הריקה
דרך היד הריקה

הקראטה-דו הינה "דרך היד הריקה". בשפה היפאנית, "קָרָא"=ריק, "טֶה"=יד, "דו"=דרך. המובן הפשוט של המושג מדבר על אומנות לחימה בעזרת הגוף בלבד, ללא עזרים כגון נשקים אולם המובן העמוק יותר של המושג הינו "אומנות היד הריקה - ריקה מכל כוונת זדון". על הלוחם לגשת לקרב כשרוחו ריקה מזדון, מאגו ומחוסר כבוד לזולת.


ואכן, אומנות הקראטה מיועדת להגנה עצמית. אחד העקרונות הראשונים בקראטה הוא שהקראטקה - לוחם הקראטה - לעולם לא יתקוף ראשון. מסיבה זו, כל הקאטות באומנות הקראטה מתחילות בתנועת הגנה ורק לאחר מכן משתלבת התקפה במסגרת התמודדות הגנתית כנגד התוקף.


אומנות הקראטה טומנת בחובה דיסוננס קוגנטיבי עמוק: הקראטקה עובר שנים ארוכות של אימונים אינטנסיביים, הכוללים שיטות הגנה אולטימטיבית והתקפה קטלנית - אך עם זאת, השאיפה היא שלעולם לא יגיע לקרב אמת. על לוחם הקראטה להבין שלמרות היותו מכונת תקיפה אימתנית עליו לשמור את יכולותיו למקרי חירום בלבד שבהם כל אמצעי אחר לא עזר.


עקרונות קיומיים אלו מהווים את הבסיס ללימודי הקראטה אצלנו, במרכז הגלילי ללימודי הקראטה וההגנה העצמית. למין השיעור הראשון אנו שמים דגש על ערך הכבוד לזולת ושמירת הטכניקות הנילמדות לתוככי הדוג'ו בלבד! שימוש בטכניקות מחוץ לכתלי הדוג'ו נחשב לעבירת משמעת מהחמורות ביותר.


"להפגיש בין גוף לנפש"

אימוני הקראטה משלבים בצורה הרמונית בין גוף לנפש. זהו המוטו שלנו. שילוב עמוק בין יכולות גופניות ליישומים רוחניים המשלימים זה את זה. הגוף לא יכול להתקיים ללא הנפש כמו גם שלנפש אין קיום ללא הגוף. במהלך השנים מפתח הקראטקה יכולות גופניות מתקדמות ומרשימות. תפקיד הנפש מצד אחד, לאפשר הגעה ליכולות גופניות גבוהות ומצד שני, לשמור עלינו מפיתוח חשיבות עצמית גבוהה מדי ומגאווה מופרזת.


ההתנהלות במהלך האימון שומרת על מסורת יפאנית ארוכת השנים. האימון מתנהל ברובו בשפה היפאנית מבחינת הפקודות וספירת התנועות. בין הסנסאי לתלמידים נערכים גינונים יפאניים מסורתיים אשר מקדשים ערכים של כבוד הדדי, רצינות, התמדה, אדיבות וצניעות.


סוד הדרך


בקראטה דו, הדבר החשוב ביותר היא הדרך. אמנם ללא הגעה להישגים קשה להעריך את הדרך אותה אנו עוברים אבל הדרך היא החשובה. ההישגים הם רק אמצעי ונקודות מעבר לאורך הדרך. לא לחינם מקום האימונים של הקראטה נקרא "דוג'ו" - מקום חיפוש הדרך.


למי מתאים הקראטה דו?

בניגוד למחשבה הרווחת, כל אדם, מכל מין ובכל גיל יכול לעסוק בדרך הקראטה. כל אדם הוא עולם בפני עצמו ולכל אחד חוזקות וחולשות בסיסיות: עוצמה, חולשה, מהירות, איטיות, גמישות, קשיחות, הבדלי אופי ואישיות וכו'. אומנות הקראטה יודעת לקחת את החוזקות של כל אדם - גבר, אישה, ילד, בוגר, מבוגר וכיוצ"ב - ולהתאים את עצמה למכלול החולשות והחוזקות של התלמיד. עיקרון השינון הרב של תרגילי הקיהון והקאטות הינו עיקרון פלאסטי המתאים עצמו כמו כפפה לכל תלמיד בקצב הדרוש לו. בעוד שרוב אימוני הקראטה נערכים בקבוצה, ההתקדמות הינה אינדבידואלית לכל תלמיד ותלמיד לפי גילו, כושרו, יכולותיו וה-State of Mind בו הוא נמצא.משל החגורה השחורה
משל החגורה השחורה

Comments


bottom of page