top of page

מאמרים ומידע

  • ניקולאס דיניאקוס

עקרונות אימון הקראטה

בשיטוריו קראטה דו שמים דגש על תנועות קצרות וחדות במטרה להגיע כמה שיותר מהר למטרה, בין אם מדובר בתנועת הגנה או בתנועת התקפה.


אימוני הקראטה מורכבים משלושה מרכיבים עיקריים: תנועות קִיהוֹן, קָאטוֹת ואימוני קוּמִיטֶה. בבסיסם, שלושת המרכיבים הללו מדורגים לפי קושי ומורכבות אך לכל אורך הדרך, התלמיד מתרגל את שלושתם בכל דרגה בו הוא נמצא.


תנועות קיהון

הקיהון הן התנועות הבסיסיות המרכיבות את טכניקות ההגנה וההתקפה של הקראטה. את תנועות הקיהון הבסיסיות מבצעים בעמידה במקום או תוך כדי תנועה, בדרך כלל קדימה ואחורה. בבסיס האימון קיים עיקרון השינון והחזרתיות. על הקראטקה - תלמיד הקראטה - לחזור שוב ושוב על הקיהון על מנת לשפר וללטש את התנועות בהרמוניה עם נשימה נכונה והרפיית הגוף במטרה לכוון את מירב האנרגיה לאיבר הפועל (רגל, יד, ברך, מרפק וכו').


קאטות

הקאטה הינה רצף ידוע וקבוע מראש של תנועות קיהון שונות, המהוות "סימולציית קרב על יבש" - כלומר, ללא יריב. רוב סוגי אומנויות הלחימה מבוססות על קאטות שעוברות במסורת עם השנים. לקראטה דו מספר רב מאד של קאטות שונות אשר מורכבותן עולה בהדרגה עם כל התקדמות של הקראטקה.

כמו בהרבה עקרונות בקראטה, גם לקאטות רובד חיצוני ורובד פנימי. הרובד החיצוני הוא הרובד הנראה לעין: רצף התנועות עצמן. הרובד הפנימי הוא ההטמעה של "מאחורי הקלעים" של הקאטה. כלומר, השילוב העמוק בין רצף התנועות, הנשימה ומה עומד מאחורי כל תנועה וחלקי תנועה.

בשיטוריו מספר רב של קאטות ביניהן 7 קאטות בסיס. לחץ כאן למעבר לדף הקאטות.


קוּמִיטֶה

הקומיטה הינו סימולציית קרב, בדומה לקאטה, אך מול יריב. הקומיטה, עפ"י רוב, הינו קרב בעל תנועות ידועות מראש, כך שהתוקף והמגן יודעים, ברמה זו או אחרת, מה עומד להתרחש, כיצד עליהם לתקוף וכיצד עליהם להגן. אפשר להגיד שהקומיטה הוא בעצם שילוב של שתי קאטות בו זמנית, קאטת תקיפה מצד אחד וקאטת הגנה מהצד השני, כאשר שתי הקאטות משלימות זו את זו.


ישנם סוגי קומיטה ברמות שונות הן מבחינת מורכבות התרגילים והן מבחינת רמת הידיעה של היריב. באימוני הקומיטה הבסיסיים היריב יודע בדיוק מה התוקף עומד לעשות והתוקף יודע בדיוק כיצד היריב יגן. ככל שאימוני הקומיטה מתקדמים, כך רמת הידיעה פוחתת ויכולת האילתור של היריב עולה. הקומיטה החופשי ביותר הוא ה-"ג'יוּ קומיטה" - קרב חופשי, בו התנועות אינן ידועות מראש.

Comments


bottom of page