top of page

מאמרים ומידע

 • ניקולאס דיניאקוס

קראטה דו - ספירה יפנית

רוב תרגילי הקראטה באימון נערכים לפי ספירה של הסנסאי. במיוחד תרגילי הקיהון ומהלך הקאטות. לביצוע התרגילים עפ"י ספירה יש חשיבות רבה מבחינת לימוד ושינון. בבסיס הלמידה, על התלמיד לחלק כל תנועה לחלקים וזאת על מנת להבין טוב יותר את יישומה הנכון. הדבר נכון גם לגבי שילוב התנועות בקאטה: בבסיס הלמידה מחלקים את הקאטה לתתי התנועות לפי ספירה וקצב ייחודיים. רק כאשר התלמיד שולט בסדר התנועות ובביצוען הוא עובר לביצוע הקאטה בשלמותה מתחילתה ועד סופה.


הספירה חשובה גם במהלך אימוני הכושר בשיעור. כל סט של תרגילים נערך לפי ספירה של הסנסאי, כאשר ישנה חשיבות לספירה עצמה, לכמות החזרות ולזמן שבין תנועה לתנועה. על התלמיד לבצע את התרגיל בדיוק לפי קצב הספירה של הסנסאי. לא להתחיל לפני. לא להמשיך אחרי ולא לעבוד בקצב שונה.

 1. אִיצִ'י

 2. נִי

 3. סַאן

 4. שִי/יוֹן

 5. גוֹ

 6. רוֹקוּ

 7. סִיצִ'י

 8. הַאצִ'י/נָנָה

 9. קוּ

 10. ג'וּ

 11. ג'וּ אִיצִ'י

 12. ג'וּ נִי

 13. ג'וּ סַאן

 14. ג'וּ שִי/יוֹן

 15. ג'וּ גוֹ

 16. ג'וּ רוֹקוּ

 17. ג'וּ סִיצִ'י

 18. ג'וּ הַאצִ'י/נָנָה

 19. ג'וּ קוּ

 20. נִי ג'וּ

100. הִיאַקוּ

1000. סֶן

Commentaires


bottom of page