top of page

המרכז הגלילי ללימודי קראטה והגנה עצמית

אודות המרכז

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המרכז הגלילי ללימודי קראטה והגנה עצמית - המקום בו הגוף והנפש נפגשים. המרכז הוקם באהבה רבה במטרה להנגיש את תחום אומנויות הלחימה וההגנה העצמית לכל דורש - ילדים, ילדות, נשים וגברים.

המרכז הינו הסניף הצפוני של אגודת "קוניבה קאי" ישראל (Kuniba Kai) בראשות ראנשי ערן ברנשטיין. המרכז הגלילי מנוהל ע"י סנסאי ניקולאס דיניאקוס (שיהן-דאי) - מדריך קראטה בכיר, דאן 4, שופט מוסמך בתחרויות קראטה לאומיות.

שלוחות המרכז פועלות במסגרת המרכז הגלילי ללימודי קראטה ובמסגרת המרכז הקהילתי בכרמיאל, בהם מתאמנים מאות תלמידים בגילאי 4 ומעלה. חזון המרכז הוא הקניית מיומנויות לחימה לתלמידים כדרך חיים, המשלבות פעילות גופנית, משמעת, ריכוז וכבוד לזולת.

תחומים ופעילויות

הגנה עצמית

הגנה עצמית

מערך סדנאות ללימודי עקרונות הגנה עצמית למבוגרים

הקניית עקרונות הקראטה באמצעות אימוני גוף ונפש אינטנסיבים אשר מקדשים ערכים של כבוד הדדי, רצינות, התמדה, אדיבות וצניעות...

קראטה למבוגרים

קראטה למבוגרים

מערך חוגים שנתיים ללימודי קראטה-דו למבוגרים בגילאי 17 ומעלה

הקניית עקרונות הקראטה באמצעות אימוני גוף ונפש אינטנסיבים אשר מקדשים ערכים של כבוד הדדי, רצינות, התמדה, אדיבות וצניעות...

קראטה לילדים

קראטה לילדים

מערך חוגים שנתיים ללימודי קראטה-דו לילדים ונוער בגילאים 4-16

הקניית עקרונות הקראטה באמצעות אימוני גוף ונפש אינטנסיבים אשר מקדשים ערכים של כבוד הדדי, רצינות, התמדה, אדיבות וצניעות...

אומנות הקראטה מכוונת לבניית האופי, לשיפור ההתנהגות האנושית ולעיצוב הצניעות
סנסאי ניקולאס דיניאקוס
סנסאי

ניקולאס דיניאקוס

המרכז הוקם ומנוהל ע"י סנסאי ניקולאס דיניאקוס (שיהן-דאי), מדריך קראטה בכיר, דאן 4, שופט מוסמך בתחרויות קראטה לאומיות.

bottom of page