top of page

מאמרים ומידע

  • ניקולאס דיניאקוס

מונחי יסוד

אוֹבִּי חגורת הקראטה. קראו בהרחבה על חליפת הקראטה והחגורות השונות בדף הדרגות והחגורות.

אוֹהַיוֹ גוֹזַאימַס בוקר טוב.

אוֹיָאסוּ מִינָאסַאי ליל טוב.

אוּנֶגָאי שִימַאס "אנא למד אותי". אחד מגינוני הכבוד בדוג'ו בתחילת כל אימון הוא הכרזת "אונגאי שימאס" מהתלמידים אל הסנסאי: "אנא למד אותנו". העוצמה הגדולה של הגינון עולה מכך שגם הסנסאי אומר יחד עם תלמידיו "אונגאי שימאס" ובזאת מכיר בכך שגם הוא יכול ללמוד מתלמידיו.

אוֹיוֹ בּוּנקָאי ניתוח חופשי. בדרגות מתקדמות על הקראטקה להבין את "מאחורי הקלעים" של הקאטה ולהסביר תוך הדגמה את היישום הפרקטי שלה מול היריב.

אוֹס קיצור של המונח "אונגאי שימאס". בעת האימון, המונח "אוס" מבטא הבעת הסכמה והבנה. כמו כן משמש הביטוי להכרת תודה על הסבר או הדגמה. על פי רוב נאמרת המילה "אוס" תוך כדי קידה.

אוּצִ'י חבטה.

אוּקֶה חסימה.

אוֹשִירוֹ אחורה. ההפך מ-"מָאֶה"=קדימה.

אָרִיגָאטוֹ תודה.

אָרִיגָאטוֹ גוֹזַאימַס תודה רבה.

אָשִי רגל.

אָשִיקָאיטֶה פקודה של הסנסאי לתלמידיו להחליף רגליים בעמידה (רגל קדמית אחורה, רגל אחורית קדימה).

בּוּשִי לוחם.

בּוּשִידוֹ דרכו של הלוחם (קוד אתי).

בָּרַאי הסטה.

ג'וֹדַאן דרגה גבוהה. מבטא התקפה או הגנה לכיוון גבוה כגון הצוואר או הפנים.

גֶדַאן דרגה נמוכה. מבטא התקפה או הגנה לכיוון נמוך (חגורה ומטה).

גִי חליפת הקראטה.

קראו בהרחבה על חליפת הקראטה והחגורות השונות בדף הדרגות והחגורות.

ג'יוּ קוּמִיטֶה קרב חופשי. קראו בהרחבה על קרבות הקומיטה בדף עקרונות הקראטה דו.

גִּירִי מחויבות.

גַּמְבָּטֶה בהצלחה.

גֶּרִי בעיטה.

דַאן דרגה. הביטוי ידוע בעיקר בדירוג הדרגות שלאחר קבלת החגורה השחורה. קראו בהרחבה על הדרגות בדף החגורות.

דָאצִ'י עמידה/תנוחה.

דוֹ דרך. קראו בהרחבה על חשיבות הדרך בקראטה דו בדף המהוּת.

דוֹג'וֹ "מקום חיפוש הדרך". מתייחס למקום האימונים של תלמידי הקראטה.

דוֹזוֹ בבקשה.

הָאגִ'מֶה התחל. פקודה של הסנסאי לתלמידיו להתחיל בתרגיל כלשהו. ההפך מ-"יָאמֶה"=הפסק.

הוֹמְבּוּ דוֹג'וֹ הדוג'ו הראשי של האירגון.

הִידָארִי שמאל. ההפך מ-"מִיגִי"=ימין.

זַאנְשִין מוכנות פיזית ומנטלית.

טֶה יד.

טוֹרִי תוקף/יוזם.

טֶקַאיטֶה פקודה של הסנסאי לתלמידיו להחליף ידיים (יד קדמית אחורה, יד אחורית קדימה).

יָאמֵה עצור/הפסק. פקודה של הסנסאי לתלמידיו לסיים פעילות כלשהי. ההפך מ-"הָאגִ'ימֶה"=התחל.

יָאסמֵה לנוח. פקודה של הסנסאי לתלמידיו לנוח ולהרפות את השרירים.

יוּדַאנְשָה קבוצת בעלי החגורה השחורה (דרגות דאן).

יוֹי היכון. הכרזת הסנסאי לתלמידיו להיכנס לתודעת פעולה לפני ביצוע.

מָאֶה קדימה. ההפך מ-"אוֹשִירוֹ"=אחורה.

מָאוָואטֶה פקודה של הסנסאי לתלמידיו להחליף צד התקפה (180 מעלות לאחור).

מוּדַאנְשָה קבוצת בעלי החגורות הצבעוניות (שלפני החגורה השחורות - דרגות קיו).

מוֹקסוֹ רגע של שקט פנימי. כחצי דקה של שקט והתבוננות עצמית בתחילת כל אימון במטרה לשכוח לרגע מענייני היומיום ולהכין את הגוף והנפש לקראת האימון.

מִיגִי ימין. ההפך מ-"הִידָארִי"=שמאל.

נִידַאן דרגה שניה. ני=שני. דאן=דרגה/שלב. לדוגמה קאטה "קיהון נידאן" היא הקאטה הבסיסית השניה.

נִיהוֹן/נִיפּוֹן יפן.

נִי סֶנטֶה נַאשִי "אין התקפה ראשונה". אחד העקרונות הבסיסיים של הקראטה הוא שמדובר באומנות להגנה עצמית. לפי עיקרון זה, לוחם הקראטה לא יתקיף ראשון אלא יתגונן. לאחר ההתגוננות הראשונית שמורה לו הזכות לתקוף בעוצמה וזאת על מנת לנטרל את האיום.

נָנָאמֶה אלכסון.

סוּמִימָאסֶן סליחה.

סוֹקֶה ראש המשפחה.

סֵייזָה ישיבה רשמית.

סֵירֶץ להסתדר בשורה לפי דרגה.

סֶמפַּאי תלמיד בכיר. הסמפאי נבחר ע"י הסנסאי להיות עוזר הוראה והדגמה לתלמידים האחרים.

סֶנסֵאי מורה. הסנסאי הוא המורה / המדריך בתחום אומנויות הלחימה. בקרב המורים יש רמות והיררכייה.

צ'וּדַאן דרגה אמצעית. מבטא התקפה או הגנה לכיוון אמצע הגובה(חזה עד חגורה).

קָאטָה הקאטה הינה רצף ידוע וקבוע מראש של תנועות קיהון שונות, המהוות "סימולציית קרב על יבש" - ללא יריב. קראו בהרחבה על הסוגים השונים בדף הקאטות.

קָאי אגודה. לדוגמה, "קוּנִיבָּה קָאי" - אגודת משפחת קוניבה.

קוֹבּוּדוֹ אומנות לחימה בעזרת כלי נשק מסורתיים.

קוֹהָאי אח צעיר / תלמיד זוטר.

קוּמִיטֶה הקומיטה הינו סימולציית קרב, בדומה לקאטה, אך מול יריב. קראו בהרחבה על הקומיטה בדף עקרונות הקראטה.

קוֹנְבַּאנְוָוה ערב טוב.

קוֹנִיצִ'יוָוה צהריים טובים.

קוֹשִי מותן.

קִי אנרגיה.

קִיאַיי! צעקת קרב. במהלך האימון, במיוחד בקאטות, ישנן פעולות מסויימות בהן משחרר הקראטקה צעקת קיאיי קרבית שנועדה הן לשחרר את ריכוז האנרגיה בבת אחת, יחד עם המכה "המנצחת" והן להרתעת היריב. הקיאיי הוא אחד הכלים העושים שילוב בין גוף לרוח במהלך האימון. יצויין כי הצעקה עצמה איננה חייבת להיות "קיאיי" אלא כל שאגה אחרת של שיחרור האוויר והאנרגיה.

קִיהוֹן בסיס/יסוד. תרגילי הבסיס בקראטה נקראים "קיהון". קראו בהרחבה על הקומיטה בדף עקרונות הקראטה.

קיוּ דרגות החגורות הצבעוניות, מתחת לחגורה שחורה.

קִירִיץ לקום/לעמוד.

קָמַאיטֶה! פקודת הסנסאי לתלמידיו להיכנס לעמידת קרב "זנקוצו דאצ'י". המעבר לעמידת הקרב מלווה בצעקת ה-"קיאיי".

קראטה דוֹ "דרך היד הריקה" "קרא" = "ריקה". "טה" = "יד". "דו" = "דרך". קראו בהרחבה על המושג "קראטה דו" בדף מהות הקראטה.

קראטקַה אדם העוסק בקראטה. קראטיסט.

רִיוּ שיטה. הקראטה דו הנילמדת במרכזנו הינה זרוע בשיטת ה-שִיטוֹרִיוּ.

רֵיי הכרת תודה מתוך כבוד. קידה.

שוֹדַאן דרגה ראשונה. שו=ראשון. דאן=דרגה/שלב. לדוגמה קאטה "קיהון שודאן" היא הקאטה הבסיסית הראשונה. דוגמה נוספת, הדרגה הראשונה לאחר קבלת חגורה שחורה היא דרגת ה-"שודאן" = דאן-1.

שִיהַאן מורה בכיר.

Comments


bottom of page