מאמרים ומידע

  • ניקולאס דיניאקוס

עמידות ומנַחים

בקראטה מגוון עמידות מוצא ומנחים. לכל עמידה ומנח תפקיד שונה.ֹשִיקוֹ דַאצִ'י - שְקו


סָאנְצִין דַאצִי


נֶקוֹאָשִי דָאצִ'י


זֶנְקוּצוֹ דַאצִ'י - זֶנְקְס


מוּסוּבִּי דַאצִ'י


הֵייקוֹ דַאצִ'י


הֵיסוּקוֹ דַאצִ'י


צילומים באדיבות: סטודיו אגס - אלכס גולדנשטיין

Proudly created by Wixart